Держгеокадастр

ДП "СУМСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"

Цікаво знати, що...

...у червнi 2016 року інститут святкуватиме своє 55-річчя.

Чи знаєте Ви, що...

...працівники підприємства докладають максимум зусиль для виконання проектно-вишукувальних робіт у найкоротший термін, незалежно від їхнього виду.

Корисні посилання:

Держгеокадастр Земельний кодекс Земельний кодекс Земелевпорядний вісник Карта

Ми на Facebook:

Напрямки діяльності


ДП «Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» якісно та з додержанням вимог законодавства виконує:

I. Землевпорядні роботи

ΙΙ. Землеоціночні роботи

ΙΙΙ. Всі види топографо-геодезичних робіт.

________________________________________________________________

Перелік документів, які необхідні для оформлення права власності на землю згідно договору купівлі-продажу

1.Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки (нотаріально посвідчена та зареєстрована в сільській раді).
2.Копія державного акту нотаріально посвідчена (на попереднього землевласника).
3.Копія висновку управління земельних ресурсів про обмеження (обтяження) на земельну ділянку (на попереднього землевласника).
4.Копія паспорту завірена підписами його власника.
5.Копія ідентифікаційного номера завірена підписом власника.
6.Копія технічного паспорта на будинок (вся книжка) (якщо на земельній ділянці є забудова).
7.Копія договору купівлі-продажу будинку (якщо на земельній ділянці є забудова).
8. Копія доручення нотаріально посвідчена (або оформлена в сільській раді), якщо за землевласника здає документи інша особа (копія паспорту та коду на довірену особу).

Перелік документів, які необхідні для оформлення права власності на землю згідно договору дарування, свідоцтва про право на спадщину

1.Копія договору дарування (свідоцтва про право на спадщину) нотаріально посвідчена та зареєстрована в сільській раді.
2.Копія державного акту (на попереднього землевласника).
3.Копія паспорту завірена підписами його власника.
4.Копія ідентифікаційного номера завірена підписом власника.
5.Копія технічного паспорта на будинок (вся книжка) (якщо на земельній ділянці є забудова).
6. Копія доручення нотаріально посвідчене (або оформлене в сільській раді), якщо за землевласника здає документи інша особа (ксерокопія паспорту та коду на довірену особу).

Перелік документів, які необхідні для оформлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

1.Наказ або розпорядження виконавчої влади або рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку проекту відведення (оригінал).
2.Графічні матеріали, на яких зазначено місце розташування земельної ділянки (оригінал).
3.Копія паспорту завірена підписом його власника.
4.Копія ідентифікаційного номера завірена підписом власника.
5. Копія доручення нотаріально посвідченого (або оформленого в сільській раді), якщо за землевласника здає документи інша особа (копія паспорту та коду на довірену особу).

Перелік документів, які необхідні для виготовлення технічної документації по присвоєнню кадастрового номера на земельну ділянку

1. Нотаріально завірена копія державного акта на право власності на земельну ділянку.
2. Копія свідоцтва про право власності на будинок, якщо земельна ділянка забудована.
3. Копія технічного паспорта на будинок (всі сторінки), якщо земельна ділянка забудована.
4. Копія паспорту та ідентифікаційного номера.
5. При оформленні спадщини - запит нотаріуса, копія паспорта та ідентифікаційного коду спадкоємця (завірені підписами його власника).

Перелік документів, які необхідні для розробки робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення та використання родючого шару ґрунту

1. Заявка на розробку робочого проекту землеустрою.
2. Копія державного акту на право приватної власності на земельну ділянку або договору оренди.
3. Картосхема розташування земельної ділянки, де намічається будівництво.
4. Кадастровий план земельної ділянки з координатами (з проекту відведення).
5. Агрохімічний паспорт земельної ділянки.

6. Згода землевласника на зняття та переміщення родючого шару ґрунту, посвідчена нотаріально.
7. Генеральний план будівництва (на паперовому і електронному носіях).
8. Топографічний план земельних ділянок (на паперовому і електронному носіях).
9. Довідка про наявність машин і механізмів, якими буде здійснюватися зняття, перевезення та нанесення родючого шару ґрунту та їх нормативні витрати на 1 машину-годину (це можуть бути власні автомобілі, або ж орендовані).
10. Завдання на проектування (розробляється після укладання договору) за наявності.
11. Технічні умови на розробку проекту рекультивації земельної ділянки (розробляється після укладання договору).

Перелік документів, які необхідні для розробки робочого проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земель

1. Заявка на розробку робочого проекту землеустрою.
2. Копія державного акту на право приватної власності на земельну ділянку або договору оренди.

3. Рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування на розробку робочого проекту землеустрою.

4. План розташування земельної ділянки, де намічається рекультивація порушених земель.

5. Згода власників земельної ділянки на розроблення робочого проекту землеустрою та проведення рекультивації.
6. Кадастровий план земельної ділянки з координатами (з проекту відведення).
7. Матеріали геодезичних вишукувань (за наявності).

8. Генеральний план будівництва (на паперовому і електронному носіях).
9. Типове розташування механізмів при рекультивації ділянок лінійного типу.
10. Довідка про наявність машин і механізмів, якими буде здійснюватися рекультивація порушених земель, а їх нормативні витрати на 1 машину-годину (це можуть бути власні автомобілі, або ж орендовані).
11. Завдання на проектування (розробляється після укладання договору).
12. Технічні умови на рекультивацію земельної ділянки (розробляється після укладання договору).

Перелік документів, які необхідні для розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

1. Заявка на розробку проекту землеустрою.
2. Документ, що підтверджують площу землекористувань.
3. Довідка Управління Держгеокадастру в районі про наявність земель землекористувача (орендатора).
4. Копії агрохімічних паспортів земельних ділянок (за наявності таких паспортів).
5. Завдання на проектування (розробляється після укладання договору).

6. Матеріали книги історії полів за останні три роки (за наявності).

7. Економічні показники виробництва с. г. продукції та її реалізації.

8.Завдання на проектування (розробляється після укладання договору).

Перелік документів, які необхідні для розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок розташованих за межами населених пунктів

1. Копія документу, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою (завірена нотаріально чи в районному управлінні земельних ресурсів):
- державного акта;
- договору оренди;
- рішення (розпорядження) про затвердження проекту відведення чи технічної документації.
2. Копії правовстановлюючих документів:
- юридичної особи – свідоцтво реєстрації, довідка статистики, статут (нотаріально завірені);
- фізичної особи – копію паспорту та ідентифікаційного коду.
3. Земельно-кадастрова інформація, завірена районним відділом земельних ресурсів:
- кадастровий план;
- викопіювання (ситуаційна схема) з плану сільської ради;
- довідка про склад угідь по формі 6-зем.
4. для земельних ділянок несільськогосподарського призначення вказати:
- чисельність населення станом на 01 січня року оцінки адміністративного центру району (тис. осіб);
- проіндексована базова вартість 1 м2 забудованих земель в районному центрі адміністративного району станом на 01 січня року оцінки.

Перелік документів, які необхідні для складання технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

1. Рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою (у випадках, передбачених законом).

2. Згода власника земельної ділянки, а для державної та комунальної власності – органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на відновлення меж земельної ділянки користувачем.

3. Заява на розробку технічної документації.

4. Копія документа, що посвідчує фізичну особу, або копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб (підприємців).

5. Довідка Управління Держгеокадастру в районі, що містить узагальнену інформацію про землі (території).

6. Копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі проведення робіт щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

7. Копія правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за умови, якщо права власності на такі об’єкти зареєстровані).

8. Завдання на складання технічної документації.


© 2015 ДП “Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”  
Розробка та технічна підтримка проекту © Malky
Розроблено на основі шаблону від Andreas Viklund